گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
ساید و یخچال
یخچال فریزر NC700DN سفید
التیو ELETTO
36,505,000
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر NC700DN چرمی
التیو ELETTO
37,060,000
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر NC700DN استیل تمام رنگی
التیو ELETTO
37,615,000
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر NC700DN سفید - کندانسور مخفی
التیو ELETTO
38,730,000
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر NC700DN چرمی - کندانسور مخفی
التیو ELETTO
39,290,000
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
ساید و یخچال
یخچال فریزر NC700DN استیل تمام رنگی - کندانسور مخفی
التیو ELETTO
39,845,000
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷