گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پمپ درین
R6 - پمپ شارژ روغن برقی - فشار 25 بار - میزان شارژ روغن 350 لیتر در ساعت
ویپکول Wipcool
41,855,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PCO-4
ویپکول Wipcool
27,830,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PCO-3
ویپکول Wipcool
22,000,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PCO-2
ویپکول Wipcool
12,925,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PCO-1
ویپکول Wipcool
5,940,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-360A - مارکت - مرکزی - تخلیه 360 لیتر در ساعت - مخزن 11 لیتر
ویپکول Wipcool
29,260,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-240A - مارکت - مرکزی - تخلیه 240 لیتر در ساعت - مخزن 2.5 لیتر
ویپکول Wipcool
22,880,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-120A - مارکت - مرکزی - تخلیه 120 لیتر در ساعت - مخزن 3 لیتر
ویپکول Wipcool
19,855,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-760H - تانکی - تخلیه 760 لیتر در ساعت - فن دار - حاره ای
ویپکول Wipcool
27,830,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-760A - تانکی - تخلیه 760 لیتر در ساعت - فن دار
ویپکول Wipcool
22,000,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
P180 -تانکی - تخلیه 180 لیتر در ساعت -فن دار
ویپکول Wipcool
7,040,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-250A - تانکی - تخلیه 250 لیتر در ساعت
ویپکول Wipcool
7,040,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-125A - تانکی - تخلیه 125 لیتر در ساعت - فن دار
ویپکول Wipcool
6,160,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-80A - تانکی - تخلیه 80 لیتر در ساعت
ویپکول Wipcool
6,050,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-40DC - مینی - ظرفیت 45000 - مخزن 55 میلی لیتر
ویپکول Wipcool
8,360,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-36C - کناره - ظرفیت 45000 - مخزن 55 میلی لیتر
ویپکول Wipcool
8,470,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-12C - کناره - ظرفیت 30000 - مخزن 55 میلی لیتر
ویپکول Wipcool
7,370,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
P16 - مینی - ظرفیت 30000 -مخزن 35 میلی لیتر
ویپکول Wipcool
7,260,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-50A - سقفی توکار - ظرفیت تا 45000
ویپکول Wipcool
7,150,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
P18 - دیواری -ظرفیت 30000 -مخزن 150 میلی لیتر
ویپکول Wipcool
6,050,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-24A - دیواری روکار - ظرفیت 30000
ویپکول Wipcool
5,830,000
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
پمپ درین
PC-12B - مینی - ظرفیت 30000 - مخزن 35 میلی لیتر
ویپکول Wipcool
5,900,000
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
پمپ درین
روکار
هوپی HOPPY
10,500,000
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
پمپ درین
تانکی
رفسنتر Refcenter
8,000,000
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
پمپ درین
دیواری روکار - MUTE WEDGE - زیر پنلی
رفسنتر Refcenter
7,500,000
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
پمپ درین
سقفی توکار
هوپی HOPPY
11,500,000
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
پمپ درین
PCW-4D
ویپکول Wipcool
12,800,000
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
پمپ درین
PCW-4S
ویپکول Wipcool
13,900,000
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
پمپ درین
PCV-4M
ویپکول Wipcool
10,400,000
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
پمپ درین
PCV-2M
ویپکول Wipcool
7,600,000
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پمپ درین که به پمپ تخلیه معروف می باشد. همانطور که می دانید هر دستگاه سرمایشی به دلیل تولید باد خنک و برودت در محیط باعث تقطیر رطوبت هوای آن محیط شده که در نتیجه آن مقداری آب بسته به رطوبت موجود در آن فضا از دستکاه  سرمایشی همچون کولر یا فن کویل یا داکت اسپلیت خارج می شود. این آب یا درین تولید شده به صورت قطره قطره تولید میشود و هیچ فشاری همانند فشارهای موجود در لوله کشی های آب همراه خود ندارد. در نتیجه نمی تواند در هنگام خروج از کولر یا فن کویل رو بالا حرکت کند. همواره لوله کشی درین بایستی با شیب حداقل 1درصد از محل دستگاه تا فضای بیرون به صورت شیب دار اجرا شود. در مواقعی که این امکان اجرای شیب وجود نداشته باشد از پمپ درین استفاده می شود تا به راحتی پمپاژ آب تولید شده به بیرون اتفاق بیافتد. پمپ های درین بر اساس محل نصب و ظرفیت دستگاه سرمایشی و مقدار ارتفاع که قرار است پمپاژ کند نام گذاری می شود عموما به سه نوع روکار ، توکار، تانکی تقسیم میشوند. پمپ های درین همواره دارای بخشی به نام شناور یا مخزن ذخیره می باشند که در مواقع پر شدن آب یک لحظه روشن میشوند و مدت زمان بسار کوتاه کل آب تولیدی توسط دستگاه سرمایشی را تخلیه میکنند و در الباقی زمان ها به صورت خاموش در مدار می مانند.