گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر رادیاتور
رفت و برگشتی - گرما اصل
Brands
440,000
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
شیر رادیاتور
پلیمری
Brands
320,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شیر رادیاتور
رفت و برگشت
بی جی Batu Grup
470,000
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
شیر رادیاتور
رفت و برگشت
گرمافر G
400,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
شیر رادیاتور
رفت و برگشت
سامین Samin
400,000
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷