گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
فلورگلاتور
مغناطیسی پکیج
ایران رادیاتور IranRadiator
4,347,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فلورگلاتور
مغناطیسی پکیج
Brands
850,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فلورگلاتور
توربینی
Brands
850,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فلورگلاتور
توربینی اصلی
Brands
1,225,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فلورگلاتور
سنسور - مغناطیسی
Brands
962,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷