گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
کیت تعمیر
۱تیکه
ایران رادیاتور IranRadiator
850,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
کیت تعمیر
۳تیکه
ایران رادیاتور IranRadiator
731,250
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
کیت تعمیر
کیت تعمیر
آریستون Ariston
600,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
کیت تعمیر
کیت تعمیر
تاچی Tachi
425,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
کیت تعمیر
کیت تعمیر
گلدیران GoldIran
437,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
کیت تعمیر
کیت تعمیر
بایکان Baykan
450,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷