گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پرشر
هوا - مشعل - 3-0/9 میلی بار
دانگز DUNGS
3,150,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
گاز - مشعل - 5-2/5 میلی بار
دانگز DUNGS
3,150,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
گاز - مشعل - 150-30 میلی بار
دانگز DUNGS
3,675,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
گاز - مشعل - 500-100 میلی بار
دانگز DUNGS
4,200,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
LF404F 1102 - ON-OFF - 0-10 BAR
هانیول HONEYWELL
9,240,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
L91B1050 - 0-10 BAR - تدریجی
هانیول HONEYWELL
16,275,000
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
پرشر
ترانس میتر ساده - خروجی 10-0 ولت - فشار 16 بار
آلبرتینی Albertini
3,565,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
ترانس میتر ساده - خروجی 20-4 میلی آمپر - فشار 16 بار
آلبرتینی Albertini
4,887,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
ترانس میتر - دیجیتالی - خروجی 20-4 میلی آمپر - فشار 16 بار
آلبرتینی Albertini
8,855,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
سوئیچ 10-0 بار - 8 آمپر
آلبرتینی Albertini
2,530,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
سوئیچ 16-0 بار - 8 آمپر
آلبرتینی Albertini
2,794,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
سوئیچ 30-0 بار - 8 آمپر
آلبرتینی Albertini
3,024,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
سوئیچ 40-0 بار - 8 آمپر
آلبرتینی Albertini
3,139,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
H&L - سوئیچ دیفرانسیلی
آلبرتینی Albertini
4,163,000
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
اویل 8 آمپر
آلبرتینی Albertini
5,117,500
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشر
مربعی
هوآدی
747,500
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
پرشر
گرد
هوبا
650,000
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷